Επικοινωνία
go creations black go creations white
26610 43434 [email protected]
[email protected]

Donkey

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρία διαχείρισης κτιρίων Donkey στην πόλη της Κέρκυρας.

Website donkey.com.gr
Services Brand IdentityCustom DesignDevelopmentMobile

 

Η Donkey είναι μια νέα εταιρία διαχείρισης κτιρίων, και ο σχεδιασμός της σελίδας έγινε με τρόπο τέτοιο ώστε να αναδεικνύει το σύγχρονο ύφος των υπηρεσιών της. Η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στα ζωντανά χρώματα και την έντονη αντίθεση. Μεγάλη βάση δόθηκε στον mobile σχεδιασμό ώστε η σελίδα να είναι πλήρως λειτουργική από κάθε φορητή συσκευή. Για το project αυτό επίσης σχεδιάστηκε η εταιρική ταυτότητα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MOBILE

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ