Λογιστικό Γραφείο Γ. Φωτεινάτος

Το λογιστικό γραφείο Γ. Φωτεινάτος που εδρεύει στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας,
προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύγχρονη οικονομική μονάδα.
Με γνώμονα τον άνθρωπο καθημερινή τους επιδίωξη είναι ο ικανοποιημένος πελάτης.
Κινούμενοι σε αυτή τη λογική σχεδιάσαμε ένα άκρως εταιρικό- επαγγελματικό website ,
που με τον λιτό του σχεδιασμό θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.