Επικοινωνία
go creations black go creations white
2661 700 343 [email protected]
[email protected]

The Corfu Experience

Δημιουργία Ιστοσελίδας για την τουριστική επιχείρηση The Corfu Experience

Services Brand IdentityCustom DesignDevelopmentMobile

Η επιχείρηση The Corfu Experience προσφέρει ιδιωτικές & προσωποποιημένες εκδρομές στην Κέρκυρα. Οι εμπειρίες που προσφέρονται στον επισκέπτη είναι επιλεγμένες προσεκτικά ώστε να αναδεικνύουν τον πλούτο της Κέρκυρα τόσο ιστορικά όσο και πολιτισμικά. Ο σχεδιασμός έχει βασιστεί στην βέλτιστη εμπειρία του επισκέπτη της σελίδας με στόχο να μπορεί να ανακαλύψει τις παρεχόμενες εμπειρίες και παράλληλα να μπορεί με ευκολία να καταλήξει στη διαδικασία της κράτησης.