Επικοινωνία
go creations black go creations white
2661 700 343 [email protected]
[email protected]
MyData

Σύνδεση τιμολογιακού προγράμματος Zoho Books με MyData

Zoho Books - Zoho Invoice

Στην go creations αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διασύνδεση του τιμολογιακού σας προγράμματος Zoho Books ή Zoho Invoice, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Η έμπειρη ομάδα προγραμματιστών μας αναλαμβάνει την υλοποίηση διασύνδεσης η οποία μεταβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τα παραστατικά εσόδων της επιχείρησης στο MyData.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση του Zoho με το MyData, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

01 Τύποι παραστατικών εσόδων Zoho - MyData
  • Τιμολόγια
  • Πιστωτικά τιμολόγια
  • Ενδοκοινωτικά τιμολόγια
02 Ιδαιτερότητες που καλύπτουμε Zoho - MyData
  • Παρακράτηση φόρου
  • Εξαιρέσεις από ΦΠΑ κ.α.